Vorige pagina

Procesoptimalisatie

Madolex heeft een uniek verbeterprogramma gericht op procesoptimalisatie & bedrijfsoptimalisatie. Aan de hand van datametingen, analyses, verbeteradviezen en -trajecten maakt Madolex onderhouds- en productieprocessen inzichtelijk en realiseert een efficiëntere en effectievere productie. We helpen productiebedrijven, zowel technisch als organisatorisch, om het verbeterpotentieel om te zetten in winst. En dat met bestaande machines en hun eigen mensen.

Met andere woorden: verlies in productielijnen ombuigen naar winst. 

Wil je nog meer info over procesoptimalisatie en Madolex? Neem dan contact met ons op en neem een duik in de brochure!

Procesoptimalisatie verloopt in drie fases: de meetfase, de weetfase en de verbeterfase.

METEN

Op een eenvoudige manier verkrijgen we real-time inzicht in de verliezen van het productieproces. Ons meetsysteem is snel inzetbaar en aansluitbaar op elke machine, ongeacht de automatisatiegraad. Het geeft onmiddellijk grafisch en in cijfers weer waar de verliezen zich bevinden. Zo weten we ook snel waar het verbeterpotentieel zit!

WETEN

Vanuit de verkregen data maken we een rapportage op. Die omvat een praktisch, inzichtelijk en concreet verbeteradvies, opgesteld op basis van jarenlange ervaring bij productiebedrijven en vergelijkende gegevens.

VERBETEREN

De laatste stap is het in werking stellen van het verbeteradvies op de werkvloer. Hiervoor werken de medewerkers van de klant samen met onze improvement engineers & optimalisatiecoaches. Dus: samen aan de slag om verliezen om te buigen naar winst!

Hieronder enkele voorbeelden van procesoptimalisatie.

Output versus kosten per stuk - procesoptimalisatie
Gemiddelde uitvalkosten per run - optimalisatie
Stilstand uren per week - procesoptimalisatie
Gemiddelde netto OEE - procesoptimalisatie
METEN
data verzamelen factorywatch

DATA VERZAMELEN

Betrouwbaar real-time inzicht in het productieproces is onmisbaar voor een verantwoorde en winstgevende bedrijfsvoering. Allereerst worden gegevens van het gehele proces verzameld, middels objectieve real-time metingen, registraties, observaties en interviews. Hiermee wordt de basis gelegd voor de data-analyse en het optimalisatieplan.

WETEN
data analyseren factorywatch

DATA ANALYSEREN

optimalisatieplan factorywatch

OPTIMALISATIEPLAN

De verzamelde data worden grondig geanalyseerd, waarbij een verband wordt gelegd met beschikbare, vergelijkende gegevens (zoals benchmarks, nameplate capacity en best demonstrated rate). Verder worden de verliesgronden binnen het proces geïnventariseerd en gecodeerd. Uiteindelijk resultaat is een optimalisatieplan, dat voorziet in pragmatische verbeteradviezen.

VERBETEREN
mens optimalisatie factorywatch

MENS OPTIMALISATIE

De software en de machines zijn van grote invloed op de resultaten van het productieproces, maar de medewerker is cruciaal voor het succes. Madolex geeft niet alleen het management, maar ook medewerkers, real-time inzicht in de productieprestaties. Zo creëert Madolex eigenaarschap aan de productielijn.

technische optimalisatie factorywatch

TECHNISCH SPECIALISTEN

Technisch specialisten worden op interim basis ingezet bij productiebedrijven en voorzien in de behoefte de werkzaamheden van de TD geheel of gedeeltelijk, kwalitatief en/of kwantitatief, flexibel te organiseren.

optimalisatie coaches

OPTIMALISATIE- COACHES

Met het optimalisatieplan als uitgangspunt initiëren deze coaches een continu verbeterproces. Verbetertools worden geïmplementeerd, gebaseerd op methodieken als Lean, Six Sigma en TPM en vormen de verbindende factor tussen technici op de werkvloer en het productiemanagement. Door deze aanpak worden verbeteringen geborgd. Door gedragsverandering krijgen verbeteringen een permanent karakter.

VERBETEREN
technische optimalisatie factorywatch

TECHNISCHE OPTIMALISATIE

Technische optimalisatie is een onderdeel van de verbeterfase. Deze procesoptimalisatie is gericht op alles rondom het machinepark. Machines vormen in de maakindustrie het hart van de onderneming. Het optimaliseren van technische facetten kan op de onderstaande manieren.

automatisering

AUTOMATISERING

  • Softwaremodules: Softwaremodules als een onderhoudspakket, een planningstool of een ERP-koppeling ondersteunen bij het voorkomen van fouten, storingen en stilstanden in het productieproces. Deze betrouwbare en gecertificeerde modules kunnen modulair opgebouwd worden.
  • Robotisering: Bij robotisering worden de nieuwste ontwikkelingen ingezet om onderdelen in de fabriek mensonafhankelijk te maken waardoor er desgewenst 24/7 geproduceerd kan worden en er een hoge herhalingsnauwkeurigheid bewerkstelligd kan worden.
  • Installatie- & besturingstechniek: Elektrotechnische problemen kunnen worden omgezet naar praktische oplossingen. Van engineering tot realisatie van o.a. besturingskasten en panelenbouw.
machineonderhoud machinebouw

MACHINEONDERHOUD/ -BOUW

  • Planmatig onderhoud: Zorgt ervoor dat machines niet ongepland stilvallen, geen kwalitatief slechte producten produceren, zonder snelheidsverliezen werken en geen onveilige situaties creëren. Planmatig onderhoud kan zowel een preventief als een voorspellend karakter hebben.
  • Modificatie: Het doorvoeren van aanpassingen, het toevoegen van hulpmiddelen of het implementeren van nieuwe functionaliteiten zorgen ervoor, dat het huidige machinepark voldoet aan de hedendaagse normen.
  • Machinebouw: Het kan efficiënt zijn om een machine op maat te laten bouwen en deze naadloos te integreren in processen of productieflows. Dit kan gaan om een single unit machine of om een gehele productielijn en van ontwerp tot inbedrijfstelling.