veiligheidsexpertise - safety
veiligheidsexpertise

Veiligheidsexpertise

Madolex biedt veiligheidsexpertise aan door tijdelijk een ervaren Consultant Preventieadviseur aan je bedrijf te koppelen ter ondersteuning van de interne preventiedienst. De expert gaat aan de slag met je volledige veiligheidsbeleid of afgelijnde veiligheidsprojecten, afhankelijk van je vraag.

Nood aan meer veiligheid in je productieomgeving?

Onze veiligheidsexpertise in de praktijk

Naast algemeen veiligheidsadvies & veiligheidsexpertise kan je bij Madolex terecht voor specifieke ondersteuning rond Safety. Onze preventieadviseurs zijn gespecialiseerd in onder meer:

Lock Out-Tag Out-Try Out (LOTOTO)

Deze interne procedure, ook wel de LOTOTO-procedure genoemd, is een must in elk productiebedrijf. Het zorgt voor een fysieke bescherming van de medewerker door ervoor te zorgen dat het inschakelen of opstarten van de machine tijdens bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden onmogelijk is.

Instructiekaarten

De preventieadviseur ondersteunt je bij het maken van instructiekaarten of -video’s. Een instructiekaart is een stappenplan dat je productiemedewerkers moeten volgen zodat ze op een veilige manier bepaalde handelingen aan machines kunnen uitvoeren. Zo vertaal je je veiligheidsprocedures naar de werkvloer. De instructies zijn niet alleen beschikbaar op de werkplek zelf maar ook op een digitaal informatieplatform.

CE-dossiers

Een CE-dossier en -certificering zijn verplicht voor elke machine. Het geeft aan dat de machine volgens de fabrikant aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieu. Breid je een bestaande machine uit? Dan is er een nieuw CE-dossier en -certificaat nodig. De preventieadviseur van Madolex doet de nodige analyses en maakt de CE-dossiers van je productiemachines in orde.

Opleiden van medewerkers

De veiligheidsexpert ter plaatse staat klaar om opleidingen te geven rond veiligheid. We leiden je medewerkers vakkundig op zodat ze op de hoogte zijn van de veiligheidsprocedures en -regelgeving.

Nood- en evacuatieplannen

De juiste nood- en evacuatieplannen zijn nodig om risicosituaties tijdig de baas te kunnen. We ondersteunen je bij het opstellen van de evacuatiedossiers en met de signalisatie.

Interventiedossiers

Het interventiedossier vat de belangrijkste informatie over je productiebedrijf samen voor de brandweer, politie of andere hulpdiensten. De Madolexer neemt alle zorgen uit handen en levert een compleet interventiedossier aan.

Toolboxen

Een toolbox is een korte hands-on opleiding op de werkvloer. De Consultant Preventieadviseur stelt de volledige toolbox op, die gebruiksklaar is voor je bedrijf.

Risicoinventarisatie en -analyses

Een risicoinventarisatie en -analyse vormen een wettelijk kader waarin de mogelijke risico’s van een bepaalde installatie of omgeving worden opgesomd en geanalyseerd.

Dynamisch risicobeheersysteem

Een Dynamisch RisicoBeheerSysteem (DRBS) is een systeem dat continu de risico’s in een organisatie beheerst. Dynamisch, omdat een organisatie altijd in beweging is en daarom de risico’s ook veranderen.Het DRBS gaat over de zeven welzijnsdomeinen. Het steunt op het principe van de risicoanalyse, die wordt uitgevoerd om adequate preventiemaatregelen te kunnen vaststellen. Vanuit het DRBS stelt de werkgever, in overleg met de hiërarchische lijn en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW), het Globaal PreventiePlan (GPP) op voor een termijn van vijf jaar en een JaarActiePlan (JAP) voor elk dienstjaar.

Nood aan meer
veiligheid in je
productieomgeving?